Publication

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย เผยแนวโน้มสำคัญ เพื่อชวนภาคเอกชนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ลงมือทำอย่างจริงจัง เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2021

Filter by