สิ่งพิมพ์

การประเมินผลกระทบจากโควิด 19 : ผู้ลี้ภัยในเมืองและผู้ขอลี้ภัยในประเทศไทย

01 กุมภาพันธ์ 2021

เผยแพร่โดย

UNHCR
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 194
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 419

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้