เรื่อง

นิทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบ Together for Peace - สันติภาพหมายถึงสิ่งใดสำหรับคุณ?

09 พฤศจิกายน 2021

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UNESCO
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้