เรื่อง

‘บุหรี่’ เป็นภัยต่อชีวิตและทำลายสิ่งแวดล้อม

31 พฤษภาคม 2022

เขียนโดย

เรอโน เมแยร์

เรอโน เมแยร์

UNDP
ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
จอส ฟอนเดลาร์

น.พ.จอส ฟอนเดลาร์

WHO
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
 
 
 

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UNDP
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
WHO
องค์การอนามัยโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้