คำกล่าวของผู้ประสานงานสประชาชาติประจำประเทศไทยในวาระการประชุมใหญ่และพิธีเปิดตัววัน Girls in ICT Day

คำกล่าวของ กีต้า ซับบระวาล ในวาระการประชุมใหญ่และพิธีเปิดตัววัน Girls in ICT Day เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2020

ดิฉันมีความยินดีที่ได้มาอยู่ร่วมกับทุกท่านในวันนี้ ณ งานสัมมนาออนไลน์สำหรับการประชุมและพิธีเปิดตัววัน Girls in ICT Day และในโอกาสนี้ ดิฉันมีคำกล่าวสั้น ๆ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทุกท่านจะได้เริ่มงานเฉลิมฉลอง และเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเวลา 1 เดือน

ดิฉันขอเริ่มต้นด้วยการขอบคุณและยกย่องหญิงสาวทั้ง  100 ท่าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผู้นำในครั้งนี้ พวกคุณยอดเยี่ยมมาก และในวันนี้คุณยังได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมกับหญิงสาวอีกเกือบ 400,000 คนทั่วโลกในกิจกรรมวัน ICT Day ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน และช่วยปูทางให้สตรีและเด็กหญิงประสบความสำเร็จในอาชีพสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้หญิง ซึ่งรวมถึงผู้หญิงในประเทศไทยเช่นคุณด้วย ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่าผู้ชาย เรายังทราบด้วยว่าจำนวนของผู้หญิงสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษานั้นมีมากกว่าผู้ชาย ข้อเท็จจริงนี้ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งของผู้นำ ซึ่งสหประชาชาติต้องการให้คุณใช้ประโยชน์จากสถานะนี้ให้มากขึ้นผ่านการฝึกอบรม เพื่อให้คุณได้เข้าสู่สายอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

เราต้องการสนับสนุนและเสริมพลังให้คุณ และให้คุณได้ใช้วุฒิการศึกษาขั้นสูงและทักษะที่คุณได้สั่งสมมาในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับตัวคุณเอง

โครงการนี้ ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ได้เดินทางมาหาคุณแล้วในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของโลกซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด 19

นี่คือช่วงเวลาที่ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุด เพราะมันช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อถึงกันแม้ในขณะที่เราไม่สามารถพบปะกันได้ในทางกายภาพ

สหประชาชาติประจำประเทศไทยกำลังจัดลำดับความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนยีดิจิทัลเพื่อให้เราสามารถสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิม เรายังจัดทำแผนที่โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อประสานช่องว่างทางดิจิทัลและส่งเสริมการเรียนรู้บนแพลตฟอร์ม E-Learning และเอื้อให้เกิดความก้าวหน้าต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขจัดความยากจน พิทักษ์โลกใบนี้ และทำให้ทุกคนมีสันติสุขและความมั่งคั่ง

ณ วันนี้ ดิฉันใคร่ขอการสนับสนุนจากคุณ และอยากได้ยินความคิดเห็นของคุณว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มอีกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย ดิฉันขอเชิญชวนให้คุณทำแบบสำรวจออนไลน์ 1 นาที เนื่องในโอกาสการฉลองครบ 75 ปีของสหประชาชาติ เพื่อบอกให้เราทราบว่าสิ่งใดคือวาระเร่งด่วนของประเทศไทยในมุมมองของคนรุ่นใหม่เช่นคุณ

ในช่วงท้ายของคำกล่าวของดิฉัน เราจะแสดงลิงก์ที่จะพาคุณไปยัง UN75 ซึ่งเป็นแบบสำรวจออนไลน์ 1 นาทีภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้คุณได้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเลขาธิการสหประชาชาติในวันนี้เป็นเวลา 1 นาที

ดิฉันขอสรุปจบด้วยการขอบคุณพันธมิตรของเราได้แก่รัฐบาลไทย, องค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก, CISCO ประเทศไทย, DTAC, CCKDM, และสมาชิกของครอบครัวสหประชาชาติ โดยเฉพาะสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU), คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ยูเอ็น เอสแคป), องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

ดิฉันขอขอบคุณผู้นำสตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคนสำคัญมากมายในประเทศไทย ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเธอในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการผู้นำนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกคุณทุกคนลุกขึ้นมากำหนดทิศทาง และสร้างความพร้อมให้กับโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก

ความมุ่งมั่นที่พันธมิตรของเราและผู้นำหญิงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุ่มเทให้กับการเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทัลของเด็กหญิงและสตรีในประเทศไทย คือสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้เรา เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความมุ่งมั่นที่ต่อเนื่องในประเด็นสำคัญนี้

ดิฉันขออวยพรให้หญิงสาวทั้ง 100 ท่านได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และหวังว่าคุณจะสนุกกับโครงการนี้  ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย และนำไปปรับใช้ในชีวิตและอาชีพของคุณ พร้อมกับช่วยให้ประเทศและโลกนี้เจริญรุ่งเรือง สงบสุข และยั่งยืนมากขึ้น

คำกล่าวโดย
ผู้เขียน
กีต้า ซับบระวาล
ผู้ประสานงานประจำประเทศ
ยูเอ็น
กีต้า ซับบระวาล
องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้
FAO
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
ITU
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ยูเอ็น เอสแคป
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNESCO
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ