พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง UNDP ประเทศไทย และรัฐสภาไทย

รัฐสภาไทยและ UNDP ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน ภาพโดย UNDP Thailand