สิ่งพิมพ์

บทบาทของรัฐสภาในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

04 สิงหาคม 2020

เผยแพร่โดย

UNDP
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 313
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 557

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้