ภาพ

ผู้ประสานงานสหประชาติเยี่ยมชุมชนแรงงานข้ามชาติ ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

22 กรกฎาคม 2020