ผู้ประสานงานสหประชาติเยี่ยมชุมชนแรงงานข้ามชาติ ณ อ.แม่สอด จ.ตาก

กีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาติเยี่ยมชุมชนแรงงานข้ามชาติ ณ อ.แม่สอด จ.ตาก. ภาพโดย IOM ประเทศไทย