สิ่งพิมพ์

รายงานประจำปี 2019 โดยทีมงานสหประชาชาติ ประเทศไทย

31 สิงหาคม 2020
UN Thailand 2019 Annual Progress Report

เผยแพร่โดย

ยูเอ็น
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 526
ประเภทไฟล์: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 725

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้