ผู้จัดงาน

UN

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. ความยากจนต้องหมดไป
2. ความอดอยากต้องหมดไป
3. สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
4. การศึกษาที่มีคุณภาพ
5. ความเท่าเทียมทางเพศ
6. น้ำสะอาดและสุขอนามัย
7. พลังงานสะอาดราคาถูก
8. งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต
9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
10. ลดความเหลื่อมล้ำ
11. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
12. บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
13. แก้ปัญหาโลกร้อน
14. ชีวิตในน้ำ
15. ชีวิตบนบก
16. สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
17. ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Contact Information

onwara.poonsombat@one.un.org

31 สิงหาคม 2020 | 9:00am - 5:00pm
GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs

สมาคมเครือข่ายงานประชุมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ของไทยหัวข้อ “Thailand Business Leadership for SDGs 2020” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ UN Global Compact และครบรอบ 75 ปีของสหประชาชาติโดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิถีคิดผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ ประสบการณ์จากสถานการณ์ COVID-19” พร้อมด้วยผู้นำด้านความยั่งยืนจากทุกภาคส่วนในไทย

สถานที่ตั้ง

ESCAP Hall, UN Conference Centre

ไทย
ถนนราชดำเนินนอก
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร 10200

31 สิงหาคม 2020 | 9:00am - 5:00pm

เกี่ยวกับอีเวนต์

ครั้งแรกในไทยกับการรวมสุดยอดผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจากทุกภาคส่วน โดย Global Compact Network Thailand สู่การฟื้นฟู และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2030 ร่วมกันอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน