เรื่อง

ท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ ที่รุมเร้าในภาวะโควิด-19 อีกปัญหาหนึ่งที่ไม่เคยจากไปไหนคือ “ปัญหายาเสพติด” ที่เติบโตสวนทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ ของโลก

05 กันยายน 2020
ข้อความประกอบ: กีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาติ ประจำประเทศไทย และเจเรมี ดักลาส ผู้แทนสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ขณะลงพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำร่วมกับตำรวจเมียนมา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2020
ภาพ: © UNODC

เขียนโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNODC
สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้