เรื่อง

ทีมไทยแลนด์เพื่อวัคซีนโควิด

16 ตุลาคม 2020
ทีมไทยแลนด์เพื่อวัคซีนโควิด
ภาพ: © องค์การอนามัยโลก / พลอย พุฒเพ็ง

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

WHO
องค์การอนามัยโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้