คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของผู้ประสานงานสประชาชาติประจำประเทศไทย ที่งานนิทรรศการ UN75 and Urban October Exhibit

22 ตุลาคม 2020

คำกล่าวโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ
UN HABITAT
โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ