เรื่อง

ยูเอ็นครบรอบ 75 ปี จับมือคนรุ่นใหม่หนุนธุรกิจเพื่อสังคม มุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

24 ตุลาคม 2020
students from Mechai School

เขียนโดย

กีต้า ซับบระวาล

กีต้า ซับบระวาล

ยูเอ็น
ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ
ยูเอ็น เอสแคป
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้