ตำแหน่งงานว่าง
09 มกราคม 2021
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
UNDP: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ตำแหน่งงานว่าง
19 มกราคม 2021
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
UNDP: โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ตำแหน่งงานว่าง
13 มกราคม 2021
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
OHCHR: สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
คัดกรองโดย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในองค์กรสหประชาชาติ