คำกล่าวและสุนทรพจน์

Secretary-General's message on the International Day for the Preservation of the Ozone Layer

16 กันยายน 2021

คำกล่าวโดย

António Guterres

António Guterres

ยูเอ็น
Secretary General
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
United Nations Resident Coordinator Office