ผู้จัดงาน

IOM

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต
ลดความเหลื่อมล้ำ
สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

ข้อมูลติดต่อ

promise@iom.int
11 กุมภาพันธ์ 2022 | 3:00am - 5:00am

Virtual launch of IOM Thailand study "Socioeconomic Impact of COVID-19 on Migrant Workers in Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Myanmar and Thailand"

The International Organization for Migration (IOM) is pleased to invite you to this virtual launch on 11 February 2022. After registering, you will receive a confirmation email with the link to join the event. The last day of registration is on 10 February 2022. For inquiries, please contact us at promise@iom.int.

สถานที่ตั้ง

Bangkok
Live-streamed
Thailand
11 กุมภาพันธ์ 2022 | 3:00am - 5:00am

เกี่ยวกับอีเวนต์