เรื่อง

มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม UN75 มากกว่า 8,000 คนจากประเทศไทย ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรื่อง

ประเทศไทยได้เปิดตัวแผนเตรียมความพร้อมรอบด้านเพื่อให้ภาคบริการสุขภาพทั้งหมดเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของโรคโควิด 19 ที่อาจเกิดขึ้นได้

เรื่อง

หนึ่งในปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของประเทศไทยต่อการควบคุมการระบาดของโควิด -19 คือ การจัดตั้งระบบกักกันโรคที่มีประสิทธิภาพสูง

เรื่อง

กระทรวงศึกษาและยูเอ็น จัดประชุม เรื่อง Mapping the Digital Divide in the School Education of Thailand เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีในโรงเรียน

เรื่อง

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี UN เราขอเล่าให้เพื่อนๆ ฟังเกี่ยวกับงานของเราในไทย ในห้าด้านของ SDGs ด้านผู้คน ความมั่งคั่ง สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความร่วมมือ

เรื่อง

สหประชาชาติชี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือบ่อเกิดของนวัตกรรมและพลวัตทางเศรษฐกิจ เดินหน้าร่วมมือเร่งผลักดันเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรื่อง

สถานการณ์โควิด19 ผู้คนฝากความหวังไว้กับวัคซีน และดูเหมือนว่าเริ่มจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วเมื่อมีวัคซีนของหลายประเทศเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองในมนุษย์ระยะ 2-3

คัดกรองโดย