สิ่งพิมพ์

บทบาทของรัฐสภาในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติ

04 สิงหาคม 2020

เผยแพร่โดย

UNDP
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 967
File type: PDF
จำนวนครั้งที่ดาวน์โหลด: 1585

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้