เรื่อง

สานความเชื่อมั่นสู่โลกที่ดีกว่า

01 เมษายน 2022
ภาพ: © UNDP Thailand

เขียนโดย

อาคิม สไตเนอร์

อาคิม สไตเนอร์

UNDP
ผู้บริหารสูงสุดประจำโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
 
 

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNDP
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้