งาน

Filters

13 กันยายน 2023
วันปิดรับสมัคร
25 กันยายน 2023
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
17 กันยายน 2023
วันปิดรับสมัคร
30 กันยายน 2023
UNDPPA: United Nations Department of Political and Peacebuilding Affairs
03 กันยายน 2023
วันปิดรับสมัคร
30 กันยายน 2023
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในองค์กรสหประชาชาติ

ชมเว็บไซต์ UN Careers