ตำแหน่งงานว่าง
04 พฤศจิกายน 2020
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
ILO: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ตำแหน่งงานว่าง
07 พฤศจิกายน 2020
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
ยูเอ็น เอสแคป: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
ตำแหน่งงานว่าง
28 พฤศจิกายน 2020
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
ยูเอ็น เอสแคป: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
ตำแหน่งงานว่าง
28 พฤศจิกายน 2020
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
ยูเอ็น เอสแคป: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
ตำแหน่งงานว่าง
10 พฤศจิกายน 2020
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
ยูเอ็น เอสแคป: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
ตำแหน่งงานว่าง
19 พฤศจิกายน 2020
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
UNOPS: สำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ
ตำแหน่งงานว่าง
28 ตุลาคม 2020
วันปิดรับสมัคร
ตำแหน่งงานจาก
ยูเอ็น เอสแคป: คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก
คัดกรองโดย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในองค์กรสหประชาชาติ