อีเวนต์
11 กันยายน 2020 | 9:45am - 11:40am

สหประชาชาติประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงานเสวนาในหัวข้อ “ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน” เพื่อสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมและเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

อีเวนต์
31 สิงหาคม 2020 | 9:00am - 5:00pm

สมาคมเครือข่ายงานประชุมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ของไทยหัวข้อ “Thailand Business Leadership for SDGs 2020” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ UN Global Compact และครบรอบ 75 ปีของสหประชาชาติโดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิถี

คัดกรองโดย