เกี่ยวกับสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย

ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (Resident Coordinator) ทำหน้าที่นำและบริหารทีมงานสหประชาชาติในประเทศไทย (UN Country Team) โดยมีสำนักงานผู้ประสานงาน (Resident Coordinator Office) สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานสหประชาชาติ ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นตัวแทนเลขาธิการสหประชาชาติ มีอำนาจนำการบริหารทีมงานสหประชาชาติเพื่อมุ่งบรรลุผลตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ผ่านการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและรัฐบาลไทยว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Sustainable Development Cooperation Framework: UNSDCF)

ทีมงานสหประชาชาติ (UNCT) ในประเทศไทยประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรชำนัญพิเศษในหลายด้านที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความชำนาญเฉพาะและความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยสร้างประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ให้แก่โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานด้วย

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย 

คุณเรอโน เมแยร์ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการผู้ประสานงานสหประชาชาติในปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2019 ก่อนหน้านั้นคุณเรอโนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการประจำประเทศ ที่ UNDP ประจำประเทศเนปาล ตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับสหประชาชาติ เคยทำงานในประเทศตูนิเซียให้กับกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศส คุณเรอโนด์เป็นชาวฝรั่งเศส จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยสตราสบูร์ก (University of Strasbourg) และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Institut D’Etudes Politiques of Strasbourg นอกจากนั้น เขายังสำเร็จการศึกษาหลักสูตร 1 ปี จาก School of Foreign Service มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ (Georgetown University) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทีมงานของเรา

ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
• อิโวนา สปิตโควสกี (Iwona Spytkowski) – หัวหน้าสำนักงาน
• เอมมา เกษมสุวรรณ (Emma Kasemsuwan) – ผู้ช่วยผู้บริหาร
• ดุษฎี ทรงอยู่ (Dusadee Songyoo) – เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยสำนักงาน
• มาริสา ปัณยาชีวะ (Marisa Panyachiva) – เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
• ดร. มานพ อุดมเกิดมงคล (Manop Udomkerdmongkol) – เศรษฐกร
• อึนเฮ คิม (Eunhae Kim) – เยาวชนผู้ช่วยด้านสภาพภูมิอากาศ
• จินตนา สกุลบริรักษ์ (Jintana Sakulborirak) – เจ้าหน้าที่ด้านสันติภาพและการพัฒนา
• บวรพงษ์ วัฒนาธนากุล (Bovornpong Vathanathanakul) – เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและการสนับสนุนนโยบาย

เรอโน เมแยร์

เรอโน เมแยร์

รักษาการผู้ประสานงานสหประชาชาติและผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย