ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ

Karnklon Raktham

กานท์กลอน รักธรรม

UNDP
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารองค์กร โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย
 
 
 
Kullwadee Kai Sumalnop (UNFPA)

กุลวดี สุมาลย์นพ

UNFPA
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสาร
 
 
 
Jiraporn Wongpaithoon (ILO)

จิราพร วงศ์ไพฑูรย์

ILO
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
ซี กวานลี่

ซี กวานลี่

UN HABITAT
อาสาสมัครยูเอ็นด้านอีเวนท์และการสื่อสาร
 
 
 
ณัฐฐา กีนะพันธ์

ณัฐฐา กีนะพันธ์

UNICEF
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 
 
 
ดิเอโก เดอ ลา โรซา

ดิเอโก เดอ ลา โรซา

UN WOMEN
เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการงานสื่อสารระดับภูมิภาค
 
 
 
Bovornpong Teddy  Vathanathanakul

บวรพงษ์ วัฒนาธนากุล

ยูเอ็น
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและการสนับสนุนนโยบาย
 
 
 
มอร์กาน รูเซล-เอเมอรี

มอร์กาน รูเซล-เอเมอรี

UNHCR
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้านกิจการสัมพันธ์
 
 
Ravikanya Prapharsavat

รวิกันยา ประภาสะวัต

WHO
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
 
 
 
Laura

ลอร่า กิล

UNODC
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
 
 
 
วรรณภร สมุทรอัษฎงค์

วรรณภร สมุทรอัษฎงค์

OHCHR
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลสาธารณะ
 
 
 
สันติภาพ อัศวโสตถิ์ ยูเนสโก

สันติภาพ อัศวโสตถิ์

UNESCO
ผู้ช่วยด้านข้อมูลสาธารณะ
 
 
 
อนุสมา เชรสธา

อนุสมา เชรสธา

IOM
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและสื่อมวลชน
 
 
 
Allan Dow (FAO)

อัลลัน โดว์

FAO
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารระดับภูมิภาค
 
 
 
อินโนเซนท์ มูวุนยี

อินโนเซนท์ มูวุนยี

UNV
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารระดับภูมิภาค
 
 
 
Zekun Shi

เจ๋อคุน สือ

UNOPS
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
 
 
 
เซเดรียน มาร์ติน

เซเดรียน มาร์ติน

UNAIDS
ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและการสนับสนุนนโยบาย
 
 
 
เดวิด โคล

เดวิด โคล

UN Environment
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
 
 
แอนนิต้า คาโดเนา

แอนนิต้า คาโดเนา

UNDRR
เจ้าหน้าที่ด้านกิจการสัมพันธ์