ผู้เขียน
กรรภิรมย์ วิบูลย์พานิช (มะนาว)
WHO
ผู้ช่วยผู้บริหาร
Kanpirom Manao Wiboonpanich (WHO)
ผู้เขียน
กุลวดี สุมาลย์นพ (ไก่)
UNFPA
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสาร
Kullwadee Kai Sumalnop (UNFPA)
ผู้เขียน
จิราพร วงศ์ไพฑูรย์
ILO
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร
Jiraporn Wongpaithoon (ILO)
ผู้เขียน
ซูซานา ฮัคโควา
UNOPS
นักวิเคราะห์การสื่อสารและกิจกรรมภายนอกองค์กรสำหรับสำนักงานประเทศไทยและหลายประเทศ
Zuzana Hackova (UNOPS)
ผู้เขียน
ทวีพร คุ้มเมธา (เอมี่)
ยูเอ็น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและการสนับสนุนนโยบาย
Amy Kummetha
ผู้เขียน
ท็อดด์ พิทแมน
OHCHR
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลสาธารณะ
Todd Pitman (OHCHR)
ผู้เขียน
ปณิธี นุ้ยคร้าม (ยุ้ย)
IOM
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร
Panitee Yui Nuykram (IOM)
ผู้เขียน
มณฑิรา นาควิเชียร
UN WOMEN
เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการงานสื่อสารระดับภูมิภาค
Montira Narkvichien (UN WOMEN)
ผู้เขียน
อัลลัน โดว์
FAO
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารระดับภูมิภาค
Allan Dow (FAO)
ผู้เขียน
อากาเนะ โนซากิ
UNESCO
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานและข้อมูลสาธารณะ
Akané Nozaki (UNESCO)
ผู้เขียน
อิมาเอ มายัน โมฮาโด
UN Environment
ผู้ช่วยฝ่ายข้อมูลสาธารณะ
Imae 'Mayan' Mojado (UNEP)
ผู้เขียน
เจนนิเฟอร์ ฮาริสัน
UNHCR
รองเจ้าหน้าที่ฝ่ายความสัมพันธ์นอกองค์กร
Jennifer Harrison (UNHCR)
ผู้เขียน
โอมาร์ ฮ. อามัช
UNISDR
เจ้าหน้าที่ฝ่ายความสัมพันธ์นอกองค์กร
Omar H. Amach (UNDRR)