ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ

Kullwadee Kai Sumalnop (UNFPA)

กุลวดี สุมาลย์นพ

UNFPA
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสาร
 
 
 
คลินตัน มอร์

คลินตัน มอร์

UN HABITAT
นักวิเคราะห์การพัฒนาขีดความสามารถและข้อมูล
 
 
Jiraporn Wongpaithoon (ILO)

จิราพร วงศ์ไพฑูรย์

ILO
เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
ณัฐฐา กีนะพันธ์

ณัฐฐา กีนะพันธ์

UNICEF
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 
 
 
Bovornpong Teddy  Vathanathanakul

บวรพงษ์ วัฒนาธนากุล

ยูเอ็น
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารและการสนับสนุนนโยบาย
 
 
 
Ffion Conlon (UNOPS)

ฟีออน คงลง

UNOPS
เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและการสื่อสาร (สำหรับสำนักงานประเทศไทย อินโดนีเซีย และแปซิฟิก)
 
 
 
Montira Narkvichien (UN WOMEN)

มณฑิรา นาควิเชียร

UN WOMEN
เจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการงานสื่อสารระดับภูมิภาค
 
 
มิโก้ อลาซัส

มิโก้ อลาซัส

IOM
เจ้าหน้าที่ด้านสื่อมวลชนและการสื่อสาร
 
 
 
วรรณภร สมุทรอัษฎงค์

วรรณภร สมุทรอัษฎงค์

OHCHR
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลสาธารณะ
 
 
 
สันติภาพ อัศวโสตถิ์ ยูเนสโก

สันติภาพ อัศวโสตถิ์

UNESCO
ผู้ช่วยด้านข้อมูลสาธารณะ
 
 
 
สุขุมา อุทรักษ์ UNDP

สุขุมา อุทรักษ์

UNDP
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
 
 
Allan Dow (FAO)

อัลลัน โดว์

FAO
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารระดับภูมิภาค
 
 
 
อินโนเซนท์ มูวุนยี

อินโนเซนท์ มูวุนยี

UNV
เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารระดับภูมิภาค
 
 
 
Imae 'Mayan' Mojado (UNEP)

อิมาเอ มายัน โมฮาโด

UN Environment
ผู้ช่วยฝ่ายข้อมูลสาธารณะ