ติดต่อเรา

องค์การสหประชาชาติ ชั้น 12
ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย

ติดต่อหน่วยงานของเรา

ITU

เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานครประเทศไทย