ลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคือพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่ดีกว่าและยั่งยืนมากขึ้นของทุกคน นี่คือการเรียกร้องให้ทั้งโลกช่วยกันยุติความยากจน ปกป้องสิ่งแวดล้อม และสร้างความสงบสุขและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ เรียนรู้เพิ่มเติมและร่วมลงมือไปด้วยกัน

ลงมือในวันนี้เลย

ศึกษาแนวทางในการมีส่วนร่วม และช่วยบอกต่อ

คุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างไร