ทีมงานของเราใน ประเทศไทย

คยองซัน คิม

คยองซัน คิม

UNICEF
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
 
 
คยองซัน คิม ดำรงตำแหน่งผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งผู้แทนยูนิเซฟประจำประเทศปานามาระหว่างปี 2555 ถึง 2559 คิมยังเคยเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของยูนิเซฟในนิวยอร์ก รับหน้าที่บริหารความร่วมมือภายนอกและพันธมิตร คุณคิมปฏิบัติหน้าที่ ณ กรุงคาร์ทูม ประเทศซูดานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญโครงการอาวุโสของยูนิเซฟจนถึงปี 2555 นอกจากนี้ ก่อนที่จะร่วมงานกับยูนิเซฟในปี 2544 ในฐานะเจ้าหน้าที่ระดับแรกเข้า คิมได้ทำงานให้กับมูลนิธิเกาหลี (Korea Foundation) ที่สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างสองประเทศเกาหลี เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจากมหาวิทยาลัย Princeton University’s School of Public and International Affairs คิมเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลี สมรสแล้ว มีบุตรสาว 2 คนและบุตรชาย 1 คน
คริสเตียน ไฮน์เซิล

คริสเตียน ไฮน์เซิล

UNV
ผู้จัดการระดับภูมิภาค
 
 
คุณคริสเตียน ไฮน์เซิล เป็นผู้จัดการสำนักงานภูมิภาคของโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (UNV) ประจำเอเชียและแปซิฟิกตั้งแต่กันยายน พ.ศ. 2566 ก่อนหน้านี้ คุณคริสเตียนทำหน้าที่เป็นผู้จัดการภูมิภาคของ UNV ประจำสหรัฐอาหรับ นอกจากนี้ เขาเคยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการด้านการปกครองและการพัฒนาในระดับท้องถิ่นของ UNDP ในบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า และเมียนมา และยังเคยปฏิบัติการหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ UNV ด้านวิเทศสัมพันธ์ในประเทศและบริหารการใช้สถานที่ร่วมกันของหน่วยงานชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ เคยเป็นนักวิจัยอาวุโสที่มหาวิทยาลัยเวียนนา โดยได้รับปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์ รวมทั้งทำงานในฐานะที่ปรึกษาให้กระทรวงการต่างประเทศของออสเตรีย เขาได้รับปริญญาโทนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยกราซ และประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์
จงจิน คิม

จงจิน คิม

FAO
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
 
 
จงจิน คิม เป็นพลเมืองของสาธารณรัฐเกาหลี และมีอาชีพในแวดวงราชการที่โดดเด่นมายาวนาน เขาเข้าร่วม FAO ในปี 2013 ในตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกความร่วมมือใต้ – ใต้และการระดมทรัพยากร และก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งปัจจุบันได้ไม่นาน เขาได้ดำรงตำแหน่งรองผู้แทนภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของ FAO ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ FAO จงจิน คิมเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการการค้า ภายใต้กระทรวงอาหาร การเกษตร ป่าไม้ และการประมง (MIFAFF) ในสาธารณรัฐเกาหลี (2010 – 2013) เขาสำเร็จปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอคลาโฮมา (Oklahoma State University) ในสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea University)
Sylvie Betemps Cochin

ซิลวี เบต็อง โคชัง

ITC
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายส่งเสริมการค้า
 
 
ซิลวี เบต็อง โคชัง ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าอาวุโสฝ่ายส่งเสริมการค้า ของ ITC สำนักงานเอเชียและแปซิฟิก ซิลวีมีประสบการณ์มากกว่า 19 ปีในการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ การออกแบบและบริหารโครงการ การระดมทุน การช่วยเหลือทางวิชาการด้านการค้า และการสร้างขีดความสามารถทางการค้าในเอเชียและแอฟริกา ก่อนหน้านี้ เธอเป็นที่ปรึกษาโครงการขนาดใหญ่เพื่อการบูรณาการทางเศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคแอฟริกา เธอยังเป็นผู้จัดการโครงการระดับภูมิภาค สนับสนุนการส่งเสริมการค้าทางใต้-ใต้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเอเชียและแอฟริกา ซิลวีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Institute of Political Economy ประเทศฝรั่งเศส
ซูฮยอน คิม

ซูฮยอน คิม

UNESCO
ผู้อำนวยการสำนักงานระดับภูมิภาค
 
 
 
คุณซูฮย็อน คิม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาค ณ กรุงเทพฯ และเป็นผู้แทนยูเนสโกประจำประเทศไทย เมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสิงคโปร์ ก่อนที่เธอจะเข้าร่วมงานกับยูเนสโก คุณซูฮย็อนเคยทำงานที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) เป็นผู้นำภารกิจการประสานงานระหว่างรัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศที่นิวยอร์ค ทั้งยังเคยเป็นผู้นำในการสร้างภาคีความร่วมมือระดับโลกกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศให้แก่องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ (UNICEF) และเป็นหัวหน้าสำนักงานยูนิเซฟ ประจำเกาหลีใต้ เธอยังเคยรับหน้าที่ด้านพันธมิตรสัมพันธ์ให้แก่สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (OCHA) ในจอร์แดนช่วงวิกฤตซีเรีย อีกทั้งยังเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญการนโยบายที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในนิวยอร์ก คุณซูฮย็อนเริ่มต้นการทำงานด้านการทูตที่กระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐเกาหลี เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเยล และปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์และการต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยยอนเซ สาธารณรัฐเกาหลี
ดร. จูลิตตา เอลิซาเบธ โอนาบันโจ

ดร. จูลิตตา เอลิซาเบธ โอนาบันโจ

UNFPA
ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย
 
 
 
ดร. จูลิตตา เอลิซาเบธ โอนาบันโจ ร่วมงานกับ UNFPA ในฐานะผู้แทน UNFPA ประจำประเทศมาเลเซียและผู้อำนวยการ UNFPA ประจำประเทศไทย ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปี ในด้านพลศาสตร์ประชากร รวมถึงสิทธิและนโยบายสุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ก่อนหน้านี้ เธอเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งประจำสำนักงานใหญ่ของ UNFPA เช่น เป็นผู้ช่วยพิเศษของผู้อำนวยการบริหาร เป็นที่ปรึกษาด้านการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค นอกจากนั้น เธอเคยเป็นผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ UNFPA สำนักงานแอฟริกาตะวันออกและใต้ และเป็นผู้แทน UNFPA ในประเทศแทนซาเนียและสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ด้วย ดร. จูลิตตา เคยทำงานร่วมกับ UNDP, WHO และสมาคมวางแผนครอบครัวอีกด้วย เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาสุขภาพชุมชนในประเทศกำลังพัฒนา ณ London School of Hygiene and Tropical Medicine รวมถึงปริญญาตรีสาขาการแพทย์และศัลยกรรมจากมหาวิทยาลัยแซมเบีย และวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาชีววิทยาประยุกต์จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
ดิป มาการ์

ดิป มาการ์

OHCHR
หัวหน้าทีมประเทศไทย
 
 
 
ดิป มาการ์ เป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยประจำสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) เป็นผู้มีประสบการณ์ในภารกิจการติดตามและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปซิฟิก และแอฟริกา รวมถึงในประเทศซูดาน และเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกระบวนการยุติธรรมในช่วงการเปลี่ยนผ่านประจำสำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติในประเทศเนปาล รวมถึงการบูรณาการสิทธิมนุษยชนในงานของสหประชาชาติ ดิปสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาภาษาอังกฤษและปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
ทามี ชาร์ป

ทามี ชาร์ป

UNHCR
ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย
 
 
 
คุณทามี ชาร์ป เริ่มดำรงตำแหน่งผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2567 เธอมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับสหประชาชาติมานานกว่า 27 ปี เคยประจำการทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมไปถึงสำนักงานใหญ่ UNHCR และสำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก โดยเธอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการคุ้มครองด้านมนุษยธรรม การสร้างสันติภาพ ความปรองดอง ความร่วมมือระหว่างผู้มีบทบาทในด้านมนุษยธรรมและการพัฒนา (Humanitarian Development Nexus) การต่างประเทศ และการรวบรวมและการจัดการทรัพยากร ก่อนเข้าร่วมงานกับสหประชาชาติ คุณทามีได้ทำงานร่วมกับประชุมสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงหน่วยงานอาสาสมัครสันติภาพของสหรัฐอเมริกาที่ประเทศเซเนกัล คุณทามีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยทัฟฟ์ และระดับชั้นปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลอมเบีย
จอส ฟอนเดลาร์

นพ. จอส ฟอนเดลาร์

WHO
รักษาการผู้ประสานงานสหประชาชาติและผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
 
 
 
นพ. จอส ฟอนเดลาร์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 และรักษาการในตำแหน่งผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยในปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ นพ. จอส เคยเป็นผู้อำนวยการระดับภูมิภาคด้านภาวะฉุกเฉินที่สำนักงานภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2563 เคยดูแลการสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขให้แก่รัฐบาลเนปาลในฐานะผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศเนปาลช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2563 เขาเป็นหัวหน้างานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ที่นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2558 และเคยร่วมงานกับองค์การยูนิเซฟก่อนหน้านั้นที่เมืองเจนีวาช่วงปี พ.ศ. 2544 นอกจากนั้น นพ. จอส เคยรับผิดชอบงานด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย และประเทศเมียนมาช่วงปี พ.ศ. 2539 รับผิดชอบงานด้านการโยกย้ายถิ่นฐานและสุขภาพผู้ลี้ภัยกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ในประเทศเวียดนาม ประเทศโครเอเชีย และประเทศบอสเนีย-เฮอร์เซโกวีนา รวมทั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ในประเทศเมียนมา อีกทั้งเคยทำหน้าที่ด้านภาวะฉุกเฉินในประเทศเซียราลีโอน ประเทศซูดานใต้ ประเทศซูรินาม และประเทศไทยในปี พ.ศ. 2529 กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน (MSF) ซึ่งเป็นองค์การเพื่อสาธารณประโยชน์ระดับนานาชาติ นพ. จอส เป็นชาวเบลเยียมและสำเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคาธอลิกแห่งเมืองเลอเวน ประเทศเบลเยียม ได้รับประกาศนียบัตรด้านเวชศาสตร์เขตร้อนจากสถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม และสำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
Ms. Patchara Benjarattanaporn

พัชรา เบญจรัตนาภรณ์

UNAIDS
ผู้อำนวยการประเทศ
 
 
 
คุณพัชรา เบญจรัตนาภรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ UNAIDS ประจำประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2017 ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาข้อมูลเชิงกลยุทธ์ให้กับสำนักงานของ UNAIDS ประจำประเทศไทย ก่อนเข้าร่วมงานกับสหประชาชาติคุณพัชราได้ทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น ภารกิจเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สภาประชากร (Population Council)/สำนักงานภูมิภาค และสำนักงานอนามัยครอบครัวระหว่างประเทศ/สำนักงานภูมิภาค กิจกรรมการจัดการข้อมูลอย่างมีกลยุทธ์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีในภูมิภาค ประเทศเมียนมาร์ จีน ลาว ไทย และปาปัวนิวกินี คุณพัชราสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาประชากรศาสตร์ และปริญญาโทสาขาวิจัยประชากรและสังคม เธอเป็นชาวไทย
ฟุกุยะ อิโนะ UNIDO

ฟุกุยะ อิโนะ

UNIDO
ผู้แทนสำนักงานระดับภูมิภาค
 
 
 
คุณฟุกุยะ อิโนะ เป็นผู้แทนสำนักงานระดับภูมิภาคของ UNIDO ในประเทศไทย มีประสบการณ์เป็นวิศวกรเคมี นักสิ่งแวดล้อม และผู้พัฒนาขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมและสถาบันภาครัฐ-เอกชนในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ รวมถึงเคยเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาอุตสาหกรรมในแผนกพิธีสารมอนทรีอัลที่สำนักงาน UNIDO ประเทศออสเตรีย และเป็นผู้พัฒนาโครงการ SDG Impact Investment Programme ด้วย คุณฟุกุยะเริ่มทำงานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงแห่งชาติในประเทศญี่ปุ่น เขาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคู่ขนานระหว่างวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอน (London School of Economics) และมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค รวมถึงปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโตเกียว
มาร์ลีน นิลส์สัน

มาร์ลีน นิลส์สัน

UN Environment
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการระดับภูมิภาค
 
 
 
มาร์ลิน นิลส์สัน เป็นรองผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ United Nations Environment Programme (UNEP) ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2566 และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการระดับภูมิภาคตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2567 จนถึง 31 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2567 ด้วยประสบการณ์ในการสนับสนุนผู้บริหารองค์การสหประชาชาติมากว่า 20 ปี ก่อนหน้านี้ เธอเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการอาวุโส/ผู้ช่วยพิเศษในสำนักงานผู้อำนวยการบริหาร UNEP เมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยตลอดช่วง 11 ปีของการปฏิบัติงานที่ UNEP เธอได้บริหารจัดการโครงการสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งเคยประจำการอยู่ที่ Executive Office, Ecosystems Division และ Policy and Program Division

มาร์ลีนมีประสบการณ์ 13 ปี ด้านการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ เช่นการจัดการวิกฤต การเจรจาสันติภาพ และกิจการทางการเมืองทั้งในภาคสนาม (เอริเทรีย เอธิโอเปีย และซูดาน) รวมทั้งที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก มาร์ลีนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์
มาร์โก ตัสกาโน-ริวัลตา

มาร์โก ตัสกาโน-ริวัลตา

UNDRR
หัวหน้าสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
 
 
มาร์โก โตสกาโน-ริวัลตา เป็นหัวหน้าสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNDRR) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ก่อนหน้านี้ เขาสนับสนุนการร่างและการเจรจากรอบเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) ในฐานะเลขานุการของสำนักการประชุมโลกครั้งที่ 3 ขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ นอกจากนี้ มาร์โกยังดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะทำงานสมัชชาใหญ่ด้านตัวชี้วัดและด้านการบัญญัติศัพท์เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้รายงานพิเศษด้านการคุ้มครองบุคคลในกรณีภัยพิบัติ ของคณะกรรมการกฎหมายระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติในการพัฒนาร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลในกรณีเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานคนที่ 75 ของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรื่องประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (LLDCs) และกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาที่เป็นประเทศหมู่เกาะเล็ก ๆ (SIDS) มาร์โกมีประสบการณ์ระดับนานาชาติมากกว่า 20 ปี และทำงานให้กับองค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่สำนักงานใหญ่และในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น การบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การบริหารความยุติธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืนและภัยพิบัติ การบริหารความเสี่ยง เขาสำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโบโลญญา ประเทศอิตาลี
มาเรีย โฮลต์สเบิร์ก

มาเรีย โฮลต์สเบิร์ก

UN WOMEN
รักษาการรองผู้อำนวยการ
 
 
 
คุณมาเรีย โฮลต์สเบิร์ก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรักษาการรองผู้อำนวยการ UN Women ประจำสำนักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก รับผิดชอบดูแลโครงการด้านสภาพภูมิอากาศ การลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ก่อนที่คุณมาเรียจะเข้าร่วมทีม UN Women เธอได้ทำงานในหลายหน่วยงานของยูเอ็น และได้ร่วมงานกับองค์การนอกภาครัฐระหว่างประเทศในเอเชียมาเกือบสองทศวรรษ เช่น มูลนิธิเด็ก ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ ซึ่งเธอเชี่ยวชาญพิเศษในประเด็นเรื่องเพศ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ ก่อนหน้านี้ คุณมาเรียเคยรักษาการรองผู้อำนวยการ UN Women ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2564 จนถึงเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2566 ตลอดเส้นทางอาชีพของเธอนั้น คุณมาเรียได้ส่งเสริมผู้หญิงและเด็กผู้หญิงให้มีบทบาทผู้นำ และยังสนับสนุนหลาย ๆ องค์กรที่มุ่งทำงานเพื่อผู้หญิงอีกด้วย
ศรีนิวาสะ โปปุรี

ศรีนิวาสะ โปปุรี

UN HABITAT
เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ โครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat)
 
 
ศรีนิวาสะ ทำงานด้านการพัฒนามากว่า 28 ปี มุ่งเน้นเรื่องการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์เพื่อผลักดันวาระการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย โดยประสบการณ์กว่า 22 ปี เป็นการร่วมงานกับสหประชาชาติในหลายประเทศของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประสบการณ์ 5 ปีก่อนหน้านั้นเป็นการทำงานกับรัฐบาลอินเดียและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ และในเดือนกันยายน 2012 เขาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อกำกับดูแลโครงการของ UN-Habitat ในประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก เช่น อัฟกานิสถาน ศรีลังกา มัลดีฟส์ อินเดีย อิหร่าน และไทย
Ms Samina Kadwani

สมีนา กาดวานี

UNOPS
ผู้อำนวยการสำนักงานหลายประเทศ
 
 
 
คุณสมีนา กาดวานี เป็นหัวหน้าสำนักงาน UNOPS สำหรับหลายประเทศ ซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงเทพฯ ทำหน้าที่ดูแลประเทศไทย อินโดนีเซีย และประเทศในแปซิฟิก ซึ่งกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงาน UNOPS ภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินงานในประเทศไทย อินโดนีเซีย นิวแคลิโดเนีย ปาเลา ปาปัวนิวกินี สหพันธรัฐไมโครนีเซีย ซามัว และสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ คุณสมีนาทำงานร่วมกับ UNOPS มานานกว่า 20 ปีและดำรงตำแหน่งที่หลากหลายให้กับองค์กรทั้งในด้านการจัดการโครงการ การพัฒนาธุรกิจ และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หลายแห่ง ได้แก่ นิวยอร์ก โคเปนเฮเกน เจนีวา และกรุงเทพฯ คุณสมีนาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองด้านการจัดการโครงการ และมีประสบการณ์มากมายในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ เธอสำเร็จการศึกษาในประเทศอินเดียและสหรัฐอเมริกา
อัตสึโกะ โอคุดะ

อัตสึโกะ โอคุดะ

ITU
ผู้อำนวยการระดับภูมิภาค
 
 
คุณอัตสึโกะ โอคุดะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการระดับภูมิภาคในเดือนเมษายน 2020 ก่อนหน้าที่จะได้รับตำแหน่งใหม่นี้ เธอดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และการพัฒนาของเอสแคป (ESCAP) ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2015 นอกจากนี้คุณอัตสึโกะยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธรรมาภิบาลและการสร้างรัฐให้กับ ESCWA ในกรุงเบรุต และทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ให้กับ ESCWA

คุณอัตสึโกะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกียวโต (Kyoto University) และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ (Helsinki University) และอยู่ในทำเนียบนักวิจัยด้าน e-Governance ที่มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ วิทยาเขต Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology บทความวิชาการของเธอเกี่ยวกับบรอดแบนด์และ AI ได้รับการเผยแพร่โดย Lee Kwan Yew School of Public Policy
อิรีนา กอร์ยูโนวา

อิรีนา กอร์ยูโนวา

UNDP
รักษาการในตำแหน่งผู้แทน
 
 
 
อิรีนา กอร์ยูโนวา เป็นรองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme – UNDP) ประจำประเทศไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย ก่อนหน้านี้ อิรีนาเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญโครงการระดับประเทศที่สำนักงานระดับภูมิภาคของ UNDP ที่กรุงเทพฯ เคยทำงานในอีกหลายด้านตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่สำนักงาน UNDP ในประเทศคาซัคสถาน และมีผลงานสำคัญในการผลักดันโครงการตราสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมทางเพศด้วย อิรีนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสองใบในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศคาซัคสถาน รวมทั้งปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์และนโยบายสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์และมหาวิทยาลัยกลางยุโรป (Central European University) ประเทศฮังการี
Géraldine Ansart

เจรัลดีน อ็องซาร์

IOM
หัวหน้าภารกิจ
 
 
เจรัลดีน อ็องซาร์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภารกิจขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เธอมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในภารกิจด้านมนุษยธรรมและการทำโครงการ ก่อนหน้านี้เธอเป็นผู้ประสานงานในสภาวะวิกฤตของซีเรียให้กับ IOM เป็นหัวหน้าความร่วมมือ IOM ECHO ในกรุงบรัสเซลส์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการโยกย้ายถิ่นและการพัฒนาสำหรับเขตเกรตเลกส์ของทวีปแอฟริกา เจรัลดีนสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายมหาชนและรัฐศาสตร์ และสำเร็จปริญญาโทการบริหารระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัย Sorbonne University
เซียวหยาน เฉียน

เซียวหยาน เฉียน

ILO
ผู้อำนวยการ
 
 
 
เซียวหยาน เฉียน เป็นผู้อำนวยการทีมสนับสนุนทางเทคนิคระดับประเทศในประเด็นด้านงานที่มีคุณค่าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) หรือไอแอลโอ ประจำสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก รวมทั้งสำนักงานประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนหน้านี้ เซียวหยานรับราชการมานานกว่า 25 ปี เคยประจำการอยู่ที่สถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในสหรัฐอเมริกา และล่าสุดดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม มีประสบการณ์บริหารงานหลายด้านในกระทรวงกว่า 15 ปี รวมถึงในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจ้างงานในต่างประเทศ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือทางเทคนิค และผู้อำนวยการสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เซียวหยานสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนานไค ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาสาขาการทูตจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเหรินหมิน และปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งภาคตะวันออก
เบเนดิกต์ โฮฟมัน

เบเนดิกต์ โฮฟมัน

UNODC
รองผู้แทนระดับภูมิภาค
 
 
คุณเบเนดิกต์ โฮฟมัน เป็นรองผู้แทนภูมิภาค ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ก่อนหน้านี้ เขาเคยรับหน้าที่เป็นหัวหน้าสำนักงาน UNODC ในเมียนมา เคยอยู่ในฝ่ายปฏิบัติการของสำนักงานผู้อำนวยการใหญ่ UNODC และยังเคยเป็นผู้พัฒนาและบริหารโครงการของ UNODC ในแอฟริกาตะวันออก ตะวันออกตอนกลาง และแอฟริกาตอนเหนือ คุณเบเนดิกต์ ยังรับหน้าที่ติดตามความคืบหน้าภารกิจต่าง ๆ ของ UNODC ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งรวมถึงการปราบปรามองค์กรอาชญากรรม การค้าของเถื่อน และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและการก่อการร้าย เขาเคยปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ ให้กับ UNODC ในพื้นที่แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอัฟกานิสถานอีกด้วย