ผู้จัดงาน

UN

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความยากจนต้องหมดไป
ความอดอยากต้องหมดไป
สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ความเท่าเทียมทางเพศ
น้ำสะอาดและสุขอนามัย
พลังงานสะอาดราคาถูก
งานที่ดีและเศรษฐกิจที่เติบโต
อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
ลดความเหลื่อมล้ำ
เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน
บริโภคและผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ
แก้ปัญหาโลกร้อน
ชีวิตในน้ำ
ชีวิตบนบก
สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง
ร่วมมือเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข้อมูลติดต่อ

onwara.poonsombat@one.un.org
31 สิงหาคม 2020 | 9:00am - 5:00pm

GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for SDGs

สมาคมเครือข่ายงานประชุมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งยิ่งใหญ่ของไทยหัวข้อ “Thailand Business Leadership for SDGs 2020” เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของ UN Global Compact และครบรอบ 75 ปีของสหประชาชาติโดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิถีคิดผู้นำในสถานการณ์วิกฤติ ประสบการณ์จากสถานการณ์ COVID-19” พร้อมด้วยผู้นำด้านความยั่งยืนจากทุกภาคส่วนในไทย

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพฯ
ถนนราชดำเนินนอก
10200 กรุงเทพฯ
Thailand
31 สิงหาคม 2020 | 9:00am - 5:00pm

เกี่ยวกับอีเวนต์