ผู้จัดงาน

UNESCO

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง

ข้อมูลติดต่อ

rco-th@un.org
03 พฤษภาคม 2022 | 7:00am - 9:30am

งานเสวนา Journalism Under Digital Siege

เสรีภาพสื่อยุคดิจิทัล ความท้าทายและภัยคุกคาม

ภาพ: © UN Thailand

สถานที่ตั้ง

กรุงเทพฯ
เสวนาออนไลน์
Thailand
03 พฤษภาคม 2022 | 7:00am - 9:30am

เกี่ยวกับอีเวนต์