เรื่อง

ฮารีส จิมัน เยาวชนผู้สร้าง “บอร์ดเกม” ที่สร้างพื้นที่ตรงกลางด้วยกฎกติกาเดียว คือการสนทนาอย่างปลอดภัย

24 ตุลาคม 2022
ภาพ: © สหประชาชาติในประเทศไทย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNFPA
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้