งานฉลองวันสหประชาชาติ ปี 2019 ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ทีมงานสหประชาชาติ ประเทศไทย เดินทางไปเฉลิมฉลองวันสหประชาชาติร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา และชุมชนข้างเคียง ณ จ.บุรีรัมย์