สหประชาชาติ ฉลองวันสหประชาชาติ 2019 ร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์