เรื่อง

“ปราการด่านแรกของไทย” หัวใจสำคัญของการเฝ้าระวังโรค

31 ธันวาคม 2020
จุดคัดกรองโรคที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
ข้อความประกอบ: จุดคัดกรองโรคที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ภาพ: © องค์การอนามัยโลก/พลอย พุฒเพ็ง

เขียนโดย

Suvimon Sanguansat

WHO
Consultant
 
 
 

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

WHO
องค์การอนามัยโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้