คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติในการแถลงข่าวประจำวันโดยสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ

24 ธันวาคม 2020

คำกล่าวโดย

Stéphane Dujarric

Stéphane Dujarric

ยูเอ็น
Spokesman for the Secretary‑General
 
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ