เรื่อง

ไทยกับสหประชาชาติกระชับความร่วมมือเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

14 มกราคม 2022
ข้อความประกอบ: H.E. Mr. Thani Thongphakdi, Permanent Secretary for Foreign Affairs, and Ms. Gita Sabharwal, United Nations Resident Coordinator in Thailand, along with 21 members of the United Nations Country Team in Thailand signed the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2022-2026 to deepen partnerships between the two sides in accelerating delivery of the Sustainable Development Goals (SDGs) through the Sufficiency Economy Philosophy (SEP) and the Bio - Circular - Green (BCG) Economy Model.

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้