ภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่การพัฒนาที่ยั่งยืนในตลาดทุนไทย

02 กุมภาพันธ์ 2022