เรื่อง

การต่อต้านข่าวปลอมเรื่องโควิดที่องค์การสหประชาชาติได้ทำสำเร็จมาแล้ว และยังคงทำต่อไป ทั้งการสร้างระบบ Chat bot ตอบเรื่องโควิดที่ถูกต้อง, บริการ Hotline 5 ภาษา เพื่อแรงงานข้ามชาติในไทย และโครงการ #ShareVerified (อย่าแชร์แค่เชื่อว่าจริง)

18 เมษายน 2022
ภาพ: © UN Thailand

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ITU
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNESCO
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
WHO
องค์การอนามัยโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้