เรื่อง

ทำความรู้จักปฏิบัติการพิทักษ์สันติภาพแห่งองค์การสหประชาชาติแบบย่อ ๆ ผ่าน 5 คำถาม

27 พฤษภาคม 2022
ภาพ: © UN Photo

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้