เรื่อง

กระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ร่วมลงนามกับสหประชาชาติ มุ่ง Change for Good เพื่อโลกที่ยั่งยืน

06 มิถุนายน 2022
ภาพ: © UN Thailand/Woottipan Boonrawd

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้