เรื่อง

อมินตา เพิ่มพูนวิวัฒน์ นักสื่อสารด้าน Climate Change ผู้สร้างโปรเจกต์การเรียนรู้ที่ใช้วิธีแบบพี่สอนน้อง

31 ตุลาคม 2022
ภาพ: © สหประชาชาติในประเทศไทย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้