เรื่อง

GCNT และ UN Thailand รวมพลังภาคเอกชน ปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ ร้อยละ 30 ภายในปี 2030

02 พฤศจิกายน 2022
ภาพ: © The Secretariat of the Prime Minister, Government House, Thailand

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN Global Compact
United Nations Global Compact
ยูเอ็น
สหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้