เรื่อง

อาหารรักษาโรคและโลกใบนี้ได้ นันทพร ตีระพงศ์ไพบูลย์ เชฟอาหารบำบัดและนักขับเคลื่อนการกินยั่งยืน

08 พฤศจิกายน 2022
ภาพ: © สหประชาชาติในประเทศไทย

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNFPA
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้