คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติ เนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคม 2565)

01 ธันวาคม 2022

คำกล่าวโดย

António Guterres

António Guterres

ยูเอ็น
Secretary General
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ