คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติเนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล (10 ธันวาคม 2565)

10 ธันวาคม 2022

คำกล่าวโดย

António Guterres

António Guterres

ยูเอ็น
Secretary General
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

OHCHR
สํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
ยูเอ็น
สหประชาชาติ