คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติเนื่องในวันผู้อพยพย้ายถิ่นสากล (18 ธันวาคม 2565)

18 ธันวาคม 2022

คำกล่าวโดย

António Guterres

António Guterres

ยูเอ็น
Secretary General
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

IOM
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
ยูเอ็น
สหประชาชาติ