เรื่อง

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ

26 มกราคม 2023
ภาพ: © UN Thailand/2023

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNDP
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
UN Environment
โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
UNESCO
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
UNFCCC
United Nations Framework Convention on Climate Change
UNICEF
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
UNIDO
องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้