คำกล่าวและสุนทรพจน์

คำกล่าวของเลขาธิการสหประชาชาติเนื่องในวันสตรีสากล

08 มีนาคม 2023

คำกล่าวโดย

António Guterres

António Guterres

ยูเอ็น
Secretary General
 
 

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

UN WOMEN
องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเสริมพลังทางสังคมของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
ยูเอ็น
สหประชาชาติ