เรื่อง

พัทธ์ธีญา ยงค์สงวนชัย เมื่อการสื่อสารเรื่อง Climate Change ที่ทรงพลัง เปลี่ยนความคิดคนและโลกได้

05 กรกฎาคม 2023

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

RCO
สำนักงานผู้ประสานงานสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้