เรื่อง

วันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ. 2566 “เราต้องการอาหาร ไม่ใช่บุหรี่”

31 พฤษภาคม 2023

เขียนโดย

จอส ฟอนเดลาร์

น.พ.จอส ฟอนเดลาร์

WHO
ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย
 
 

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNDP
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
WHO
องค์การอนามัยโลก

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้