เรื่อง

'คริสติน่า' เดินหน้าลงพื้นที่สานต่อภารกิจเพื่อสังคม

16 สิงหาคม 2023

องค์กรของสหประชาชาติที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้

ยูเอ็น
สหประชาชาติ
UNFPA
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

เป้าหมายที่เราสนับสนุนผ่านโครงการริเริ่มนี้